Ulusal Yayınlarım

 • Kadri Yamaç, Mehmet Metin, Övsev Dörtlemez, Halis Dörtlemez: Egzersiz Sonrası R Dalgası Voltaj Değişikliklerinin Koroner Arter Hastalığının Tanısındaki Yeri: G. Ü. Tıp Fak. Dergisi, IV:1, 1-5, 1988.
 • Kadri Yamaç, Uğur Kandilci, Selahattin Ünal, Candan Tunçer: Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Sırasında Görülen EKG Değişiklikleri: G.Ü. Tıp Fak. Dergisi, IV:3, 439-447, 1988.
 • Candan Tunçer, Kadri Yamaç, Uğur Kandilci: H2 reseptör  Antagonistlerinin Kan Lipid Düzeylerine Etkileri: G.Ü. Tıp Fak. Dergisi IV:3, 489-495, 1988.
 • Rauf Haznedar, Uğur Kandilci, Kadri Yamaç, Candan Tunçer.  Karaciğer Hastalıklarında Serum Ferritin Düzeyleri: G.Ü. Tıp Fak. Dergisi, V:1, 37-43, 1989.
 • Kadri Yamaç, Mehmet Metin, Övsev Dörtlemez, Halis Dörtlemez:  Egzersiz Testine Bağlı R Dalgası voltaj Değişiklikleri ve Koroner Anjiyografi ile Korelasyonu. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji, 2:2, 101-105, 1989.
 • Pakize Tunca, Kadri Yamaç, Ümran Büyükkağnıcı: Propofol ve Thiopenton Infüzyonlarının Serum Transaminazları Üzerine Etkileri: Türk  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi. 19:1, 50-52, 1991.
 • Rauf Haznedar, Kadri Yamaç: DDAVP infüzyonunun Beta-Thromboglobulin, Platelet Faktör 4, Fibrinopeptid A ve BB15-42 Peptid Düzeylerine Etkisi. Doğa- Tr. J. of Medical Sciences. 15:2, 190-204, 1991.
 • Rauf Haznedar, Kadri Yamaç, Tülay Tecimer, Ömür Ataoğlu: B tipi Kronik Lenfositik Lösemide Myelofibrozis. Patoloji Bülteni 9:1, 4-8, 1992.
 • Kadri Yamaç, Pakize Tunca, Niyazi Doğu, Deniz Yamaç: Effects of Nitrous Oxide Anaesthesia On Serum Vitamin B12 and Folic Acid Levels. Turk J Med Res, 1994, 12 (4), 159-161.
 • Kadri Yamaç, Rauf Haznedar, Yücel Pak, Hamza Okur: In Vitro Radiosensitivity of Bone Marrow Mononuclear Cells in Multiple Myeloma: Tr. J. of Medical Sciences 25: 113-115, 1995.
 • Kadri Yamaç, Turgay Fen, Sevil  Atavcı, Zeynep Akı, Mustafa Ünlü: Non-Hodgkin Lenfoma ve Hodgkin Hastalığında Tedavi Sonrası 99mTc-MIBI  ve 67Ga-citrate Sintigrafisi. Acta Oncologica  Turcica,  30: 1-4, 69-71, 1997.
 • Ömür Ataoğlu, Turgay Fen, Özlem Süer, Mehmet Dağlı, Zeynep Akı, Kadri Yamaç. Epstein-Barr Virus Latent membrane protein 1 (LMP-1) in Hodgkin’s lymphoma Patients in Turkey. Turkish Journal Of Haematology. Turkish journal of Haematology, 18:2, 2001, 123-126.
 • Uğur Kandilci, Candan Tunçer, Kadri Yamaç: Pankreas rejenerasyonu. Iç Hastalıkları Dergisi, Ekim 1987, 122-124.
 • Ahmet Şengün, Meral Or, Haluk Akbatur, Berati Hasanreisoğlu, Kadri Yamaç. Bilateral Leber’in Idiopatik Stellate Nöroretiniti. T. Oft. Gaz. 23,  141-145, 1993.
 • M.Suher, K.Yamaç, N. Çakır, M.Arslan, B. Kayhan.: Dermatomyozit Seyrinde Tip I Diabetes Mellitus. Ulusal Endokrinoloji Dergisi, 3 (2), 163-167, 1993.
 • Yamaç Kadri, Sultan Nedim, Haznedar Rauf, Akça Özgür: Corynebacterium Group D-2 Induced Urinary Tract  Infection In a Patient With Multiple Myeloma.  Gazi Medical Journal. 6 (1): 39-40, 1995.
 • Esin Şenol, Ömür Ataoğlu, Kadri Yamaç, Turgay  Fen, Sibel Yenidünya:  Epstein-Barr Virus Enfeksiyonu ile Birlikte Fatal Seyirli Bir Multisentrik Castleman Olgusu.  Acta Oncologica  Turcica.  29: 1-2, 55-57, 1996.
 • Esin şenol, Kadri Yamaç, Zeynep Akı, Turgay Fen. Akut Epstein-Barr Virus Enfeksiyonu ile Birlikte Erişkin Tip Siklik Nötropeni.  Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi. 6:3, 174-177,1996.
 • Kadri Yamaç,  Rauf Haznedar,  Turgay Fen, Esin Şenol. Vitamin B12 Tedavisi Sırasında Oluşan Lökomoid Reaksiyon. Türk Hematoloji Onkoloji  Dergisi, 7:1, 1-3. 1997
 • Gülsan Türköz Sucak, Turgay Fen, Ömüre Ataoğlu, Sevilay Kuşaklıoğlu, Ender levent, Can Öztürk, Kadri Yamaç, Rauf Haznedar : Malignant Fibrous Histiocytoma of the anterior mediastinum . Turkish Journal of Cancer. 28:3, 139-143,1998.
 • Turgay Fen, Kadri Yamaç,  Sevilay Sönal, Ömür Ataoğlu. 16 Yaşında  Erkek Hastada Tibiada Soliter Plazmositom. Acta Oncologica Turcica, 33:1-4, 2000, 76-77.
 • Münci Yağcı, Gülsan Sucak, Kadri Yamaç, Rauf Haznedar. Pulmonary Aspergillozis. Turkish Journal of Haematology .2000, 17:1,41.
 • Turgay Fen, Ulunay Kanatlı, Ahmet Uçaner, Kadri Yamaç. Images in Haematology. Turkish Journal of Hematology , Cilt: 18  Sayı: 4 (2001) Sayfa 291.
 • Turgay FEN, Ayşegül ÜNER, Kadri YAMAÇ. Images in Haematology . Volume: 19  Issue: 3 (2002).
 • Turgay FEN, Kadri YAMAÇ, Mohammed Ali Bekir Kloroma . Images in Haematology Turkish Journal of Haematology. Cilt: 20  Sayı: 1 (2003), s. 51.
 • Yağci M, Sucak GT, Yamaç K, Haznedar R. Images In Hematology. Turk J Hematol, 2000, 17:1, 41
 • Kadri Yamaç, Alper Sancak, Öznur Konus, Turgay Fen: Solitary plasmacytoma of tibia in a 29-year-old woman. Turkish Journal of Haematology. Turk J Haematol 2002;19(4):485-487.
 • Turgay Fen, Kadri Yamaç, Hayyam Kıratlı. Images in Haematology , Turkish Journal of Hematology  . Cilt: 19  Sayı: 1 (2002),  S.75,
 • Kadri Yamaç, Pakize Tunca: Nitrous Oxide Kullanımının Vitamin B12 Metabolizması Üzerine Etkileri: Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 11:3, 197-200, 1991.
 • Kadri Yamaç, Rauf Haznedar: Hipokrom Mikrositik Anemiler. Klinik Seriler, 3:3, 15-23, 1992.
 • Kadri Yamaç, Ömür Ataoğlu: Reed-Sternberg Hücresi. Medikal Biyoteknoloji ve Moleküler Tıp dergisi, 1 (1): 16-19, 1996
 • Kadri Yamaç: Hematoloji-Onkoloji Sözlüğü. Medikal Biyoteknoloji ve Moleküler Tıp dergisi, 1 (1): 37-39, 1996
 • Kadri Yamaç: Hematoloji-Onkoloji Sözlüğü. Medikal Biyoteknoloji ve Moleküler Tıp dergisi, 1(2), 77-79, 1996.
 • Kadri Yamaç,  Füsun Törüner, Mehmet Dağlı. Virusler ve Kanser.     Prognoz, 1:3, 29-32, 1997.
 • Kadri Yamaç. Nötropenik Hastada Diare ve Diğer Gastrointestinal Sorunlar.  Febrilk Nötropeni  2. Mezuniyet Sonrası Eğitim kursu. 2000, s.6-10.
 • Kadri Yamaç. Malt Lenfomaları (Ekstra-nodal Marjinal Bölge Lenfomaları). XXIX THD Kongresi. VI: Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. Eğitim Kitabı. S.

Notice: Undefined offset: 1 in /home/kadriyam/public_html/wp-content/plugins/meks-easy-instagram-widget/inc/class-instagram-widget.php on line 445
Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Menü

İletişim

Adres:
Nazmi Bey İş Merkezi,
Cinnah caddesi,
Göreme sokak, Numara 1 / 15.
Çankaya, ANKARA

Telefon: (312) 426 14 17 -18

Faks: (312) 426 14 55

E-posta: kadriyamac@gmail.com

Instagram


Notice: Undefined offset: 1 in /home/kadriyam/public_html/wp-content/plugins/meks-easy-instagram-widget/inc/class-instagram-widget.php on line 445
Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .