Ulusal Bildiriler

 • Rauf Haznedar, Gülsan Sucak, Kadri Yamaç: Kanama Bozukluğu Olan 43 Hastanın Analizi. XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Istanbul, Özetler Kitabı (No: 208), 1991.
 • Kadri Yamaç, Rauf Haznedar, Nahide Gökçora: Lenfoproliferatif Hastalıklarda Serum Beta2 mikroglobulin Düzeyleri: XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Istanbul, Özetler Kitabı (No: 34), 1991.
 • Rauf Haznedar, Ömer Uluoğlu, Şevket Ruacan, Deniz Yamaç, Kadri Yamaç: Kronik Lenfositik Lösemide Blastik Transformasyon Öncüsü Olarak Testiküler Kitle. XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Istanbul, Özetler Kitabı (No: 232), 1991.
 • Rauf Haznedar, Kadri Yamaç, Tülay Tecimer, Ömür Ataoğlu: Kronik Lenfositik Lösemide Myelofibrozis. XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Istanbul,Özetler Kitabı (No: 197), 1991.
 • Rauf Haznedar, Kadri Yamaç: DDAVP infüzyonunun Beta-Thromboglobulin, Platelet Faktör 4, Fibrinopeptid A ve BB15-42 Peptid Düzeylerine Etkisi. XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Istanbul,Özetler Kitabı (No:77), 1991.
 • Rauf Haznedar, Kadri Yamaç, Hande Canpınar, Emin Kansu: Kronik Lenfositik Lösemide Immünofenotipik değerlendirme. XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Istanbul,Özetler Kitabı (No: 196), 1991.
 • Rauf Haznedar, Gülsan Türköz Sucak, Alev Türker, Kadri Yamaç: Izole 5q- anomalisi olan bir KMML olgusu. XXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı (No: 53), 1993.
 • Rauf Haznedar, Kadri Yamaç, Hande Canpınar, Emin Kansu: Kronik Lenfositik Lösemide Immünofenotipik değerlendirme. XXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Istanbul, Özetler Kitabı (No: 229), 1993.
 • Kadri Yamaç, Rauf Haznedar, Yücel Pak,Hamza Okur: Multiple Myelom Kemik Iliği Mononükleer Hücrelerinin In Vitro Radyosensitivitesi. XXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı (No: 18), 1993.
 • Rauf Haznedar, Mehmet Metin, Kadri Yamaç, Aydın Aksoy: Multiple Myelom Olgularında Kalp Debisi. XXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, Özetler Kitabı (No: 16), 1993.
 • Emin Kansu, Ayşe Kars, Gülten Tekuzman, Görgün Akpek, Meral Beksaç,Haluk Koç, Hamdi Akan, Osman ilhan, Akın Uysal, Nahide Konuk, Tanju Atamer, Selim Yavuz, Melih Aktan, Mustafa yenerer, Nuran Akman, Gülten Aktuğlu, Yıldız Aydın, Burhan Ferhanoğlu,Tevfik Akoğlu, Tülin fıratlı, Sefer Gezer, Atilla Yalçın,Cengiz Beyan,Necdet Üskent,Filiz Büyükkeçeci, Rauf Haznedar, Kadri Yamaç, Cavit Çehreli, Bülent Ündar : Idarubicine And Cytosine arabinoside In Adult Patients With Newly Diagnosed Acute Nonlymphoblastic Leukemia: Report Of The Turkish Leukemia Study Group. Pharmacia Days of Hematology & Oncology. Abstracts, p. 17-18, 1995.
 • E. Şenol, K. Yamaç, A. Yetkin, R. Haznedar :Febril Nötropenik Hastaların Başlangıç tedavisinde sefaperazon + Sulbaktam ve Amikasin : Bir Ön ÇalışmaXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Özetler Kitabı (No: 08: P-21), 1996.
 • Kadri Yamaç, Turgay Fen,Sevil Atavcı, Zeynep Akı, Mustafa Ünlü. Non-Hodgkin Lenfoma ve Hodgkin Hastalığında TedaviSonrası99mTc-MIBI ve 67Ga-Citrate Sintigrafisi. XXV. Ulusal Hematoloji KongresiÖzetler Kitabı(No: 258, p 228), 1997.
 • Kadri Yamaç, Ömür Ataoğlu, Turgay Fen. 16 Yaşında Erkek hastada Soliter Plazmositom. XXV. Ulusal Hematoloji KongresiÖzetler Kitabı(No: 257, p 227), 1997.
 • Omur ATAOĞLU, Turgay FEN, Ozlem SUER, Mehmet DAĞLI, Zeynep AKI, Kadri YAMAC: Epstein-Barr Virus Latent Membrane Protein 1 (LMP-1) in Hodgkin’s Lymphoma Patients in Turkey.
 • Kadri Yamaç, Gülsan Sucak, Münci Yağcı, Rauf Haznedar. Ailevi Akdeniz Ateşi ile Birlikte Bir Porfiri Olgusu. XXVII. Ulusal Hematoloji KongresiÖzetler Kitabı 1999, No: 263, p 324.
 • M. Yağcı, K. Acar, G.T. Sucak., K. Yamaç,. R. Haznedar. Mast Hücreli Lösemi: STI 571’e Yanıt Yok Olgu sunumu . XXX. Ulusal Hematoloji KongresiTurkish Journal Of Haematology. Supplement to Vol. 20, No:3, 2003, Abstr.89, p. 86.
 • G.T.Sucak, G.Oğur, K.Acar, M.Yağcı, K.Yamaç. R.Haznedar. Kronik myeloproliferatif Hastalığı Olan 50 olgunun Tanı Anındaki Sitogenetik İnceleme Sonuçları. XXX. Ulusal Hematoloji KongresiTurkish Journal Of Haematology. Supplement to Vol. 20, No:3, 2003, Abstr.62, p. 73.
 • Haznedar R, ataoğlu Ö, Sucak GT, Fen T, Yamaç K. Primer Gingival Lenfoma. 24. Ulusal Hematoloji Kongresi. Nisan 1996.
 • Yeğin ZA, Sycak G, Önal B, Boyacı Ş, Şenol E, Yamaç K, Otolog ve Allojenik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda kateter enfeksiyonları. 6. Febril Nötropeni Sempozyumu, 24-27 Şubat 2005, Ankara.

Notice: Undefined offset: 1 in /home/kadriyam/public_html/wp-content/plugins/meks-easy-instagram-widget/inc/class-instagram-widget.php on line 445
Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Menü

İletişim

Adres:
Nazmi Bey İş Merkezi,
Cinnah caddesi,
Göreme sokak, Numara 1 / 15.
Çankaya, ANKARA

Telefon: (312) 426 14 17 -18

Faks: (312) 426 14 55

E-posta: kadriyamac@gmail.com

Instagram


Notice: Undefined offset: 1 in /home/kadriyam/public_html/wp-content/plugins/meks-easy-instagram-widget/inc/class-instagram-widget.php on line 445
Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .